FTV35BXV1/FTV35BXV1V 1.5HP

Mã sản phẩm: FTV35BXV1

Giá: Liên hệ

Lượt xem : 642

Công suất: ~12.000 BTU
Phin lọc khử mùi
Đảo gió 2 cách mạnh mẽ
Vận hành êm ái

Sản Phẩm Khác

Daikin FTNE35MV1V9

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Daikin FTKC25QVMV

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Daikin FTV35BXV1V

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Daikin FTNE25MV1V9

Mã SP:

Giá: Liên hệ

FTV35BXV1/FTV35BXV1V 1.5HP

FTV35BXV1/FTV35BXV1V 1.5HP

FTV35BXV1/FTV35BXV1V 1.5HP

FTV35BXV1/FTV35BXV1V 1.5HP

FTV35BXV1/FTV35BXV1V 1.5HP
FTV35BXV1/FTV35BXV1V 1.5HP
facebookchat